Để lại lời nhắn cho chúng tôi

HOTLINE :
TRÌNH TÀI CÓN
mobile: 081 7888198 

(+84)225.3888336 / (+84)225.3888338

LÀM VIỆC :  THỨ 2 - THỨ 7: 8:30' - 17:00',

NHÀ MÁY VÀ VĂN PHÒNG : Công nghiệp và Dịch vụ VSIP HP, Nhà xưởng A1-1, Lô đất IN3-11*A, Khu Đô thị, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Vietnam

Hotline
Hotline:
top