Để lại lời nhắn cho chúng tôi

HOTLINE :
TRÌNH TÀI CÓN
Mobile: 081 7888198 / 0332 785268 / 0332 839268
(+84)225.3888336 / (+84)225.3888338

LÀM VIỆC :  THỨ 2 - THỨ 7: 8:30' - 17:00'

NHÀ MÁY VÀ VĂN PHÒNG : Công nghiệp và Dịch vụ VSIP HP, Nhà xưởng A1-1, Lô đất IN3-11*A, Khu Đô thị, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Vietnam.

Hotline
Hotline:
top